• Tisztelt Szülő/Gondviselő!

   

  Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője a 2021/2022-es tanév téli szünetidőszaki gyermekétkeztetésről az alábbi információkat osztotta meg:

   

  Az étkeztetés időtartama:

  2021. december 22. – 2021. december 31. közötti munkanapok (összesen 7 munkanap)

   

  Helyszínek:

   

  1.   Belvárosi Konyha (volt központi leánykollégium)
  3525 Miskolc, Pálóczy utca. 1.

  2.   Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  3534 Miskolc, Könyves Kálmán utca 2.

  3.   Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium
  3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 33.

  4.   Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája
  3524 Miskolc, Hajós Alfréd utca 5.

   

   

  További segítséget a család és gyermekjóléti szolgálattól kérhetnek a jogosultak, a 46/562-276-os telefonszám hívásával, vagy személyesen a hivatal Szociális és Köznevelési Osztály ügyfélszolgálatán (3530 Miskolc, Petőfi utca 39.).  Iskolavezetés

 • A Miskolci Tankerületi Központ

  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetett a

  Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

  Intézmény-vezető (magasabb vezető)

  munkakör betöltésére. 

  Kosztrubné Szűcs Katalin vezetői programját Nkt. 67. § (8)szerint ITT tesszük nyilvánossá.

   

   

 • Emberi Erőforrások Minisztere                      

  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

  pályázatot hirdet

  Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

  Intézményvezető (magasabb vezető)

  beosztás ellátására.

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                         

  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A vezetői megbízás időtartama:

  A vezetői megbízás határozott időre, 2022. január 22. - 2026. augusztus 15-ig szól.

  A munkavégzés helye:

  Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Gesztenyés utca 25.

  A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

  Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                         

  Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve, vagy Főiskola/egyetemi szintű végzettség és az oktatott zeneművészeti, táncművészeti, képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ágban a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár szakképzettség vagy a művészeti tárgynak megfelelő művész, előadóművész szakképzettség vagy az oktatott szín- és bábművészeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti ágak valamelyikében a tanszaknak megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség vagy a tanszaknak megfelelő tanár vagy művész vagy előadóművész szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,,
  •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
  •       legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
  •       cselekvőképesség,
  •       büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  •       a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
  •       az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
  •       a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
  •       90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  •       a pályázó szakmai önéletrajza,
  •       a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
  •       a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
  •       a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
  •       Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

  A beosztás betölthetőségének időpontja:

  A beosztás legkorábban 2022. január 22. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 27.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siklósi Zsanett nyújt, a 46/795-240 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Miskolci Tankerületi Központ címe:3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/048/HR/4514/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Intézményvezető.

  A pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 17.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       http://kk.gov.hu/miskolc
  •       http://www.herman-munkacsy.fw.hu/

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

  A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Miskolci Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására".

  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 27.

 • TANÉVKEZDÉSI INFORMÁCIÓK

  2021/2022

  Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

  Első tanítási nap: 2021. szeptember 1. szerda

  Gyülekező 7:30-kor (szokás szerint). A tanítás az első napon 11:30-ig tart.

  Erre a napra jegyzetfüzetet, íróeszközt és a bizonyítványukat hozzák magukkal a tanulók és ünneplő ruhában jelenjenek meg.

  Étkezés és napközik ellátás már az első napon igénybe vehető a korábban leadott kérelmek alapján.

  Tankönyvosztás: minden évfolyam szeptember 1.-én az osztályfőnöktől kapja meg a tankönyvcsomagát.

  Szülői értekezlet az elsős tanulók szüleinek 2021. szeptember 1.-én 16:00 órakor.

  Kérjük folyamatosan kísérjék figyelemmel iskolánk honlapját ill. a KRÉTA felületén kiküldött információkat!

  Iskolavezetés

   

 • HERMAN O. ÁLT. ISKOLA: 2021. 06. 21. (hétfő) 9.00 óra

   

  MUNKÁCSY M. TAGISKOLA: 2021. 06. 22. (kedd) 9.00 óra

   

  A SZÜLŐK CSAK VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY FELMUTATÁSÁVAL LÉPHETNEK BE AZ ISKOLA AULÁJÁBA!

   

   

  ISKOLAVEZETÉS

 • FONTOS!!!

  Tisztelt Szülők/Gondviselők!

  Amennyiben étkezést szeretne gyermeke számára igényelni a 2021/2022-es tanévre 2021. június 30-ig teheti meg az MKMK-nál.

  Miskolci Közintézmény-működtető Központ

  Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 13.

  Az igényléshez szükséges nyomtatványok letölthetők a Központ honlapjáról, vagy átvehetők az iskolában. 

  Iskolavezetés

 • Tájékoztató a perecesi nyári táborról

  Adatlap és szülői nyilatkozat az I. turnushoz

  Adatlap és szülői nyilatkozat a II. turnushoz

  Adatlap és szülői nyilatkozat a III. turnushoz

 • A Miskolci Tankerületi Központ

  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

  pályázatot hirdet

  Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája

  Tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

  munkakör betöltésére.

  A pályázati kiírás a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján 2021. május 5.-én került publikálásra: https://kozigallas.gov.hu

  További információk itt érhetők el

   

   

 • A koronavírussal összefüggő kormányzati és önkormányzati intézkedésekkel kapcsolatos

  FIGYELEMFELHÍVÁS 5-8 ÉVFOLYAMON

  TANULÓK ÉTKEZTETÉSE

  tárgyában

   

   

  Felhívjuk figyelmüket, hogy az emberi erőforrások minisztere 17/2021. (III.5.) határozata alapján tett intézkedések kapcsán

  1. március 8-tól a tanulók étkezése - a Miskolci Közintézmény-működtető Központ által – központilag lemondásra került.

   

   

  A Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete alapján

  AMENNYIBEN - az ön gyermekét érintő évfolyam számára- A TANTERMI OKTATÁS ÚJRA INDUL,

  1. május 10-től a tanulók étkezése - a Miskolci Közintézmény- működtető Központ által –

  KÖZPONTILAG MEGRENDELÉSRE KERÜL.

  Amennyiben NEM kívánja igénybe venni az étkezést ettől az időszaktól, kérjük, hogy azt

  2021. május 6. csütörtök 12:00 óráig jelezze!

  A lemondást írásban

  (e-mailben) kérjük az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címre, a tanuló neve, iskolája és osztálya megjelölésével eljuttatni.

  Amennyiben nincs lehetősége e-mailt írni, akkor -szigorú óvintézkedések betartása mellett- ügyfélfogadási időben, személyesen is leadhatja igényét az MKMK ügyfélszolgálatán.

  Miskolc, 2021. 04. 30.                                                                       Jó egészséget kíván a

  Miskolci Közintézmény-működtető Központ

  vezetősége

   

 • Tisztelt Szülők!

  A járványügyi intézkedések értelmében április 19-én az általános iskolák alsó évfolyamaiban kezdődik meg a jelenléti oktatás.

  Kérjük, jelezze az e- Ügyintéző felületén keresztül, ha a 1.-4. osztályos gyermeke otthonmaradását kérelmezi a veszélyhelyzetre való tekintettel, valamint szükséges az otthon maradó gyermek étkezésének lemondása írásos formában. (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

  A felső évfolyamokon jelenlegi állás szerint május 10- e, a kezdési időpont, így nekik addig marad a digitális oktatás.

   

                                                                                                                                        Iskolavezetés

   

 • TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

   Tájékoztatjuk, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

  Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára a KRÉTA rendszer felületén keresztül https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap, az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felületen van lehetősége.

   

  Az online jelentkezés határideje:
  2021. április 10. -2021. április 16. 24:00 óráig

  Az e-Ügyintézés felületen keresztül – regisztráció után – indíthatja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot, mely során ki lehet tölteni a gyermek beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat, etika és hit- és erkölcstan közötti választás) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek. A  gyermek lakcímkártyájának feltöltése feltétlenül szükséges.

  Kérjük, tanulmányozza a Miskolci Takerületi Központ által összeállítottsegédletet.

   Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során. A beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index, vagy a Miskolci Tankerületi Központ https://kk.gov.hu/beiskolazasi-korzethatarok-2021-2022  honlapján is megtalálják.

   Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

  Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi telefonon: 46/560-494, vagy e-mail-ben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen az intézményünk részére a visszavonási- vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi.

  Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

   Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

   A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-ána járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett

   A járványhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy az online beiratkozást részesítsék előnyben.

   A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

   A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

   A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Miskolci Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

   

   

 • Közlemény

   A 2021/2022. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről.

  A személyes beíratás a vészhelyzeti intézkedések betartásával lehetséges.

  Időpontjai:

  2021. április 15. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óra között

  2021. április 16. (péntek) 8:00 – 18:00 óra között.

  A beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat),
  • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

  - óvodai szakvélemény, vagy szakértői bizottság szakértői véleménye (iskolaérettség),

  - sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

  • A beíratáskor a szülőnek nyilatkoznia kell

  - a felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

  - gyermekének Etikavagy Hit-és erkölcstan (hittan) oktatást kér

  A 2021/2022-es tanévben előreláthatóan

  a református hittant:

  Dandéné Pál Tünde a Miskolc Avas Déli Református Egyházközség hitoktatója; 

  a római katolikus hittant:

  Hegedűs János Róbert a Miskolci Jezsuita Plébánia hitoktatója

   a görögkatolikus hittant:

  Rózsa Klára a Miskolci Egyházmegye Avasi-Görögkatolikus Parókia hitoktatója tartja a Hit- és erkölcstan tantárgy keretében. 

   Sok szeretettel várjuk a szülőket!

   

                                                                                           Iskolavezetés

 • Iktatószám: 0061-1. /2021.

  A koronavírussal összefüggő kormányzati és önkormányzati intézkedésekkel kapcsolatos

  FIGYELEMFELHÍVÁS

  TANULÓK ÉTKEZTETÉSE

  AMENNYIBEN - az ön gyermekét érintő korosztály számára-

  A TANTERMI OKTATÁS ÚJRA INDUL.

  tárgyában

   

  Az emberi erőforrások minisztere 17/2021. (III.5.) határozata alapján tett intézkedések kapcsán felhívjuk figyelmüket, hogy

  1. március 8-tól a tanulók étkezése - a Miskolci Közintézmény-működtető Központ által –

  központilag lemondásra került.

  A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel, kérjük, hogy

  AMENNYIBEN - az ön gyermekét érintő korosztály számára-  A TANTERMI OKTATÁS ÚJRA INDUL, és igénylik az étkezést,

  kérjük szíveskedjenek annak megrendeléséről gondoskodni.

  A következő napi megrendelés és lemondás minden tárgynapot megelőző munkanapon 8:30 óráig lehetséges.

  Pl.: a 2021. április 19. (hétfőre) történő megrendelést 2021. április 16. péntek 8:30 óráig kell jelezni intézményünknek.

  A megrendelést/lemondást írásban

  (e-mailben) kérjük az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, a tanuló neve, iskolája és osztálya megjelölésével eljuttatni.

   

  Miskolc, 2021.04.09.

   Jó egészséget kíván a Miskolci  Közintézmény-működtető Központ  Vezetősége

   

  Intézményünkben az étkezés automatikusan megrendelésre kerül az étkező gyermekek részére.

  Amennyiben nem igénylik, kérem jelezzék a 46/564-494-es telefonszámon, vagy írásban a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

                                                                                                 Iskolavezetés

 • Tisztelt Szülők/Gondviselők! Kedves Diákok!

  2021. április 7-én folytatódik a digitális oktatás.

  A járványügyi helyzet kedvező alakulása esetén 2021. április 19-én jöhetnek újra iskolába a gyerekek.

  Iskolavezetés

   

 •   Kedves Szülők, Kedves Leendő Elsősök!

  Kérjük tekintsék meg kisfilmjeinket:

   

   

   

 • Tisztelt Szülő/Gondviselő!

   

  Tájékoztatom, hogy intézményünkben (3525 Miskolc, Városháztér 13.) 

  2020. december 23. és 2021. január 3. között a telefonos és a személyes ügyfélfogadás szünetel.

  A tanulók  2021. január 4. hétfői étkezésének módosítására, írásban

   (e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) címen,  2020.december 30. szerda 9:00 óráig van lehetőségük.

   

  Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

  Békés ünnepeket kívánunk!

   

  Miskolci Közintézmény-működtető Központ

  Pénzügyi Osztály

 • Tájékoztató a felnőttoktatás levelező tagozat tanulói számára

  Tájékoztatom, hogy a koronavírus terjedése miatt az intézményünk továbbra sem látogatható, marad a tantermen kívüli digitális oktatás.
  A tanulni való tananyagot tantárgyanként mindenki megtekintheti minden hétfőn a KRÉTA házi feladatoknál, és itt küldhetnek üzeneteket, megoldott feladatokat.
  Továbbiakról, az esetleges változásokról tájékoztatást küldünk. 

  Email címem: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Telefonszámom: 46/ 560 494

  Mudri István
  igazgatóhelyettes

 • TISZTELT SZÜLŐ/GONDVISELŐ!

   

  A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére, a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

  Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzőjének megkeresése alapján tájékoztatom, hogy Miskolc városban a 2020/2021. tanévben az őszi szünet ideje alatt 2020. október 26. és 2020. október 30. napja között, munkanapokon (5 munkanap) tervezik az alábbi kiosztási helyszíneken:

  1. Belvárosi Konyha (volt Központi Leánykollégium) 3525 Miskolc, Palóczy u. 1.
  2. Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és AMI (3534 Miskolc, Könyves K. u. 2.)
  3. Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 33.)
  4. Avastetői Általános Iskola és AMI Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája (3524 Miskolc, Hajós A. u. 5.)

   

   

                                                                                       Iskolavezetés

 • Intézkedési terv 

  A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZOTT ELJÁRÁSRENDRŐL