• Tisztelt Szülő/Gondviselő!

  A Miskolci Herman Ottó Általános Iskolában és Munkácsy Mihály A.M.I-ban az 2018. DECEMBER havi ebédbefizetés az  alábbi időpontokban lesz:

  Herman O. Ált. Iskola - gazdasági iroda

  2018. december 05. (szerda)  8.30-11.00-ig

  2018. december 06. (csütörtök)  14.00-16.00-ig

   

  Munkácsy Mihály A.M.I. - KÖNYVTÁR

   2018. december 05. (szerda) 14.00-16.00-ig

  2018. december 06. (csütörtök)9.00-10.00-ig

    

  2018. november havi tanulóbérletek kifizetése az

  alábbiak szerint alakul:

  Herman O. Ált. Iskola - gazdasági iroda

  2018. december 05. (szerda)  8.30-11.00-ig

  2018. december 06. (csütörtök)  14.00-16.00-ig

   

   

  Munkácsy Mihály A.M.I. - KÖNYVTÁR

  2018. december 05. (szerda) 14.00-16.00-ig

  2018. december 06. (csütörtök)9.00-10.00-ig

   

   

   

  Felhívom a figyelmet, hogy a bérletek kifizetése csak az alábbi időpontokban lesz!

   

 • IDŐPONT

  HERMAN

  MUNKÁCSY

  NOVEMBER

   

   

  5. H

   AZ ŐSZI SZÜNET UTÁNI ELSŐ TANÍTÁSI NAP

  9. P

  HALLOWEEN KLUBDÉLUTÁNOK

   

  5.-9.

  PÁLYAVÁLASZTÁSI PROJEKT NAPOK

   

  12. H

   

  MUNKAÉRTEKEZLET 1500

  FOGADÓ ÓRA 1600

  PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 1700

  13. K

  MUNKAÉRTEKEZLET 1500

  FOGADÓ ÓRA 1600

  PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 1700

   

  12.-16.

  HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ

  A MAGYAR NYELV HETE – KÜLÖN FORGATÓ KÖNYV SZERINT

  12.-16.

  1. OSZTÁLYOSOK SZŰRÉSE

  20.

   

  TÖK BULI A NAPKÖZIBEN

  27. K

  1. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSA A NAPKÖZIBEN

  ADVENTI DÉLUTÁN

  ADVENTI MŰSOR

  26. -30.

  ISKOLANYITOGATÓ SZÁMÍTÓGÉPES DÉLUTÁN AZ ÓVODÁSOKKAL

  NYILT ÓRA

   

  DECEMBER

   

   

  3. H

   

  KARÁCSONYI TEREMDEKORÁCIÓS VERSENY MEGHIRDETÉSE

  4. K

  2. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSA A NAPKÖZIBEN

   

  5. SZ

  MIKULÁS BÁBMŰSOR A NAPRAFORGÓ ÓVODÁBAN

  OLVASS ÉS KITÁRUL A VILÁG!

  IDEGEN NYELVI SZÉPOLVASÓ VERSENY

  11. K

  3. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSA A NAPKÖZIBEN

   

  14. P

   

  ÜNNEPVÁRÓ NAPKÖZIS JÁTSZÓHÁZ

  10.-15.

  A MAGYAR NYELV HETE – KÜLÖN FORGATÓ KÖNYV SZERINT

   

  15. SZO

  DÖK NAP

  18. K

  4. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A NAPKÖZIBEN

   

  20. CS

  KARÁCSONYI MŰSOR,

  ÉVBÚCSÚZTATÓ

  KARÁCSONYI HANGVERSENY

  ÉVBÚCSÚZTATÓ

  21. P

  A SZÜNET ELŐTTI UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP

   

 •  

 • BEIRATKOZÁS

  FELNŐTTOKTATÁS LEVELEZŐ TAGOZATÁRA

  A 2018/2019. TANÉVRE

  A Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és AMI várja azon fiatalok és felnőttek jelentkezését, akik már nem tankötelesek, de szeretnék befejezni általános iskolai tanulmányaikat.

  A beiratkozás időpontja: 2018. augusztus 27. (hétfő) 10.00 – 15.00 óráig
    2018. szeptember 03. (hétfő) 10.00 – 15.00 óráig
  Helyszíne: Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és AMI (Miskolc, Gesztenyés út 25.)

  A beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • lezárt érvényes bizonyítvány

  Érdeklődni lehet a 46/560-494-es telefonszámon, Mudri István igazgatóhelyettesnél.

   

   

 • Közlemény
  a hit-és erkölcstan oktatásáról

  A 2018/2019-es tanévben előreláthatóan

  a református hittant:

  Szilágyi Ibolya

  az Avas-déli Református Missziói egyházközség hitoktatója:

  a római katolikus hittant:

  Czárné Kovács Eszter
  Benyus Anita

  az Avas-déli Római Katolikus Plébánia hitoktatói.

  Mitró Ferenc

  az Egri Egyházmegye Szent Anna Plébánia és a Jezsuita Plébánia hitoktatója;

  a Görög katolikus hittant:

  Rózsa Klára

  a Miskolci Egyházmegye Avasi Görög Katolikus Parókia hitoktatója

  tartja a hit- és erkölcstan tantárgy keretében.

  A Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  Miskolc Gesztenyés u. 25

  Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskola
  Miskolc Szilvás u. 38

 • Közlemény

  A 2018/2019. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről.A beiratkozás időpontja:

  2018 április 12. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
  2018 április 13. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között

  Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a fent említett időpontok egyikében köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

  A beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  - a gyermek születési anyakönyvi kivonata

  - a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

  - az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet: 

  - óvodai szakvélemény

  - nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

  - sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

  Az iskolai beíratás alkalmával be kell mutatni a gyermek TAJ-kártyáját.

  A beíratáskor a szülőknek nyilatkozni kell a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, és hogy a gyermek etikát vagy hit- és erkölcstantantárgyat választ-e a 2018/2019. tanévben.

  SZERETETTEL VÁRJUK A KEDVES SZÜLŐKET!

  A Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

  Miskolc Gesztenyés u. 25

  Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskola

  Miskolc Szilvás u. 38

   

 • Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú
  Művészeti Iskola
  3529 Miskolc, Gesztenyés út 25.

  Áfonyás utca 1-31;
  Gesztenyés utca 1-19; 21; 23; 25;
  Ifjúság útja 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 16-20;
  Nyíri Dániel utca 1; 3; 5; 7; 9; 11;
  Szentgyörgy út 1-111/E; (páratlan oldal)
  Szőlőskert sétány 8;

  Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú
  Művészeti Iskola Munkácsy Mihály Általános és
  Alapfokú Művészeti Tagiskolája
  3529 Miskolc, Szilvás utca 38.

  Felsőruzsin dűlő 70693; 070699/3; 070700/21; 070700/6;
  Felsőruzsin körút 1-35;
  Fényi Gyula tér 2; 4; 8, 10; 2-4; 2-12;
  Korach Mór utca 1-55;
  Sályi István utca 1-29;
  Szentgyörgy 4-74; (páros oldal)
  Szilvás utca 1-39;
  Szőlőskert sétány 14;

 • A MUNKÁCSY iskola -Kamerarendszer működtetéséről szóló adatkezelési szabályzata ide kattintva megtekinthető!

   

  Tájékoztató
  a Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája területén működtetett elektronikus térfigyelő rendszerről

   

  A Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolájában az épületen belüli, illetve az épületen kívüli mozgások és események megfigyelése elektronikus megfigyelő kamerarendszerrel történik, mely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek.

  A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja az iskola területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, biztonságának, valamint az iskola területén tartózkodó személyek vagyontárgyainak, továbbá az iskola által használt vagyontárgyak védelme. Ennek keretében cél a jogsértések észlelése (rongálás, lopás, testi sértés, higiéniás veszélyeztetés, illetéktelen belépés tiltott területre), az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése továbbá, hogy ezekkel összefüggésben szükség esetén bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra. Az adatkezelés során nem ellenőrizhető, visszanézhető például az órai munka, vagy az iskolába érkezés időpontja (esetleges késés).
  Az iskola dolgozói illetve tanulói az elektronikus térfigyelő működéséről írásbeli tájékoztatást kapnak. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazását figyelmeztető táblákkal és ismertető szöveg kihelyezésével kell jelezni.

  A képfelvételeket az iskolában lévő központi felvevő egységeken 3 munkanapig tároljuk, ha jogsértő esemény történik, a tárolás ideje 30 nappal meghosszabbítható.

  A sugárzott képek megtekintésére, visszanézésére kizárólag a szabályzat 2-3-4. mellékletében felsorolt személyek jogosultak, tanulók nem. A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából indítványozható. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni, jegyzőkönyvezni kell.
  Az iskola épületén belül 5 darab, az iskola területéhez tartozó udvaron szintén 5 darab kamera van elhelyezve. A kamerák pontos helyét és az általuk megfigyelt területet a szabályzat 6. melléklete tartalmazza.

  Az adatkezelési szabályzat megtekinthető az intézmény vezetőjénél, a tagintézmény-vezetőnél és a tanári szobában, valamint letölthető az iskola honlapjáról:

  http://www.herman-munkacsy.fw.hu

  Iskolavezetés

 • A tanév rendje a következő:

  A tanév 182 napos lesz. Az utolsó tanítási nap 2017. június 15, csütörtök.

  A tanév első féléve január 20-ig tart, és 27-én kapjátok meg a félévi értékeléseket.

  Az őszi szünet 2016. november 2-től 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő). Tehát ez egy teljes hetet jelent.

  A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).

  A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).

  Ballagás: 2017. június 17, péntek. Herman: 16:00-tól. Munkácsy: 18:00-tól

  Tanévzáró: 2017. június 22, csütörtök. Herman: 16:00-tól. Munkácsy: 18:00-tól

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések