2017/2018-as tanév ebédrendelés módosulása

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

 

A mai napon az MKMK részéről megkaptuk a 2017/2018-as tanév étkezés megrendelésének módosításait, melyet az alábbiakban közlünk.

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy 2017. augusztus 25-én (pénteken) 7.30-tól 12.00-ig
2017. augusztus 28-30. (hétfő-szerda) 7.30-tól 15.00-ig lehet az iskola gazdasági irodájában az igényléseket leadni.


Miskolc, 2017. augusztus 24.

Szabó Mónika

ügyviteli alkalmazott

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

az általános iskolai intézményi gyermekétkeztetésben való részvétel feltételeiről

 

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

 

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési térítési díj beszedése a 2017/2018 tanévben a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg, kivéve a szeptember hónapot.

 

Az étkezést 2017. szeptember 1-től biztosítjuk az általános iskolák diákjainak.

 

Az étkezés igénybevételéhez a mellékelt nyomtatványok pontos kitöltésére van szükség!

 

Az étkezés igényléséhez a 2. számú melléklet (IGÉNYLŐLAP) kitöltése szükséges.

 

Étkezési térítési díjkedvezményre jogosultság esetén a következő igazolást szíveskedjék benyújtani:

·                rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság esetén a határozat másolatát;

·                három vagy több gyermekes család esetén elegendő a 3. számú melléklet (nyilatkozat Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi étkeztetés igénybevételéhez)

·                tartósan beteg gyermek esetén szakorvosi igazolást;

·                sajátos nevelési igényű gyermek esetén megyei vagy országos szintű szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét;

·                nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásában részesülő fiatal felnőtt esetén az átmeneti gondozást biztosító gyermekjóléti szolgáltató vezetője/a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által írt igazolást.

·                önkormányzati kedvezményre jogosult gyermek esetén az önkormányzati határozat másolatát.

 

A hiánytalanul kitöltött, aláírt nyilatkozatok, igazolások benyújtásának határideje:

 

2017. augusztus 28.

 

A nyilatkozatok leadhatók az iskolában, illetve személyesen a Miskolci Közintézmény-működtető Központ Pénzügyi Osztályán (3525 Miskolc, Városház tér 13.) Hétfő-Csütörtök 8.00-15.00-ig, Péntek 8.00-12.00-ig

 

A diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás alapján lehet igénybe venni (37/2014. (IV. 30.) számú EMMI rendelet). Az igénybevételhez csatolni kell a szakorvosi igazolás másolatát.

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy ezen igazolásokat minden tanév elején újra be kell nyújtani mindaddig, amíg a kedvezményre való jogosultság fennáll. A tanév folyamán az étkezésre később jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell kérni a kedvezményt. A Szülő/Gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben a 100% -os térítési díjat kell megfizetnie.

 

Az étkezési térítési díj befizetését készpénzes befizetéssel, illetve átutalással történő módon is biztosítjuk:

·                készpénzzel: havonta 2 alkalommal előre közölt időpontokban, ezen kívül munkanapokon – hétfőtől csütörtökig 8.00 – 15.00 óráig, pénteken 8.00 – 12.00 óráig a Miskolci Közintézmény–működtető Központ (Miskolc, Városház tér 13.) pénztárába.

·                átutalással: a CIB bank iskolánkénti élelmezési számláira (1. számú melléklet). Átutalás esetén a közlemény rovatba a következő adatokat kell feltüntetni: gyermek nevét, osztályát és a befizetett hónapot. Kérjük, hogy egyszerre csak egy havi pontos összeg kerüljön átutalásra, továbbá, hogy több gyermek esetén az étkezési díjat külön-külön utalják.

 

Az étkezés lemondását, illetve a hiányzást követő újraigénylés bejelentését tárgynapot megelőző napon 8:30-ig tudjuk fogadni.

 

A tárgynapot megelőző napon 8:30-ig - a jelen tájékoztatóban szereplő módon - lemondott étkezés térítési díjának összege a tárgyhót követő hónapban jóváírásra kerül.

 

Az étkezési igényben történő változásokat az iskolai ügyintézői telefonszámon (4. számú melléklet) vagy személyesen a Miskolci Közintézmény–működtető Központ Miskolc, Városház tér 13. szám alatti székhelyén vagy e-mailben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen kell bejelenteni a gyermek neve, osztálya, intézménye és a változással érintett napok megjelölésével. A módosításokat ezeknek az adatoknak a megadásával, illetve a felsorolt lehetőségeken áll módunkban elfogadni!

 

Az igénybe vett napi étkezések számának módosítását (pl. háromszori étkezésről egyszeri étkezésre váltás) a tárgyhót követő hónap első napjától tudjuk figyelembe venni.

 

A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés lemondását, illetve az étkezés újraigénylésének bejelentését a megadott telefonszámon vagy személyesen!

 

A tanuló hiányzása automatikusan nem vonja maga után az étkezés lemondását!

 

Felhívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.: iskolaváltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszűnésaz étkezési díjat szedő dolgozónak 3 napon belül szíveskedjen azt jelezni.

 

Letölthető nyomtatványok:

- Étkezés igénylő nyomtatvány

- Kedvezmény igénylő nyomtatvány

- Átutalási számlaszámok

 

 

Comments powered by CComment