Közlemény - A hit- és erkölcstan oktatásáról (2019/2020)

Közlemény
a hit- és erkölcstan oktatásáról

A 2019/2020-as tanévben előreláthatóan

a református hittant:

Szilágyi Ibolya

az Avas-déli Református Missziói egyházközség hitoktatója;

a római katolikus hittant:

Pás Erika

a Miskolci Jezsuita Plébánia hitoktatója;

a görög katolikus hittant:

Rózsa Klára

a Miskolci Egyházmegye Avasi Görög Katolikus Parókia hitoktatója

tartja a hit- és erkölcstan tantárgy keretében.

Iskolavezetés

Comments powered by CComment