Közlemény - A hit- és erkölcstan oktatásáról (2018/2019)

Közlemény
a hit- és erkölcstan oktatásáról

A 2018/2019-es tanévben előreláthatóan

a református hittant:

Szilágyi Ibolya

az Avas-déli Református Missziói egyházközség hitoktatója:

a római katolikus hittant:

Czárné Kovács Eszter
Benyus Anita

az Avas-déli Római Katolikus Plébánia hitoktatói.

Mitró Ferenc

az Egri Egyházmegye Szent Anna Plébánia és a Jezsuita Plébánia hitoktatója;

a Görög katolikus hittant:

Rózsa Klára

a Miskolci Egyházmegye Avasi Görög Katolikus Parókia hitoktatója

tartja a hit- és erkölcstan tantárgy keretében.

A Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Miskolc Gesztenyés u. 25

Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskola
Miskolc Szilvás u. 38

Comments powered by CComment