Személyes beíratás 2021

Közlemény

 A 2021/2022. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről.

A személyes beíratás a vészhelyzeti intézkedések betartásával lehetséges.

Időpontjai:

2021. április 15. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óra között

2021. április 16. (péntek) 8:00 – 18:00 óra között.

A beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat),
  • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

- óvodai szakvélemény, vagy szakértői bizottság szakértői véleménye (iskolaérettség),

- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

  • A beíratáskor a szülőnek nyilatkoznia kell

- a felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

- gyermekének Etika vagy Hit-és erkölcstan (hittan) oktatást kér

A 2021/2022-es tanévben előreláthatóan

a református hittant:

Dandéné Pál Tünde a Miskolc Avas Déli Református Egyházközség hitoktatója; 

a római katolikus hittant:

Hegedűs János Róbert a Miskolci Jezsuita Plébánia hitoktatója

 a görögkatolikus hittant:

Rózsa Klára a Miskolci Egyházmegye Avasi-Görögkatolikus Parókia hitoktatója tartja a Hit- és erkölcstan tantárgy keretében. 

 Sok szeretettel várjuk a szülőket!

 

                                                                                         Iskolavezetés

Comments powered by CComment