Közlemény beiratkozásról

Közlemény 

A 2022/2023. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

A beiratkozás időpontja: 2022. április 21. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között és 2022. április 22. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a fent említett időpontok egyikében köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Kötelező a személyes megjelenés a beiratkozás napján.

Ekkor történik meg a hivatalos okmányon lévő adatok ellenőrzése, és a kötelező dokumentumok benyújtása.

A beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:   

  • a gyermek személyi igazolványa/ vagy születési anyakönyvi kivonata      
  • az óvodától kapott nyilatkozat, mely tartalmazza a gyermek 11 jegyű oktatási azonosítóját
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
  • aki rendelkezik hátrányos helyzet megállapításáról, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal, annak másolata

Az iskolai beíratás alkalmával be kell mutatni a gyermek TAJ-kártyáját.

A beíratáskor a szülőknek nyilatkozni kell a törvényes képviseletről  (szülői felügyeleti jog) és arról, hogy a gyermek Etikát vagy Hit- és erkölcstan tantárgyat választ-e a 2022/2023. tanévben.

 SZERETETTEL VÁRJUK A KEDVES SZÜLŐKET!

Miskolc, 2022. április 06.

                                                                                   Iskolavezetés

Comments powered by CComment