Közlemény - A beiratkozás rendjéről (2019-2020)

Közlemény

A 2019/2020. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

A beiratkozás időpontja:

2019. április 11. (csütörtök)

8.00 – 19.00 óra között

2019. április 12. (péntek)

8.00 – 18.00 óra között.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a fent említett időpontok egyikében köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A 2019/2020. tanévre történő beiratkozás során első alkalommal lehetőség nyílik elektronikus úton előzetesen benyújtani a jelentkezést. Ebben az esetben is kötelező a személyes megjelenés a beiratkozás napján. Ekkor történik meg a hivatalos okmányon lévő adatok ellenőrzése, és a kötelező dokumentumok benyújtása.

Bővebb tájékoztatás az iskola honlapján található az alábbi elérhetőségen:

http://www.herman-munkacsy.fw.hu

A beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

- a gyermek személyi igazolványa/ vagy születési anyakönyvi kivonata

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

- óvodai szakvélemény,

- szakértői bizottság szakértői véleménye (iskolaérettség),

- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Az iskolai beíratás alkalmával be kell mutatni a gyermek TAJ-kártyáját.

A beíratáskor a szülőknek nyilatkozni kell a törvényes képviseletről (szülői felügyeleti jog)

és hogy a gyermek Etikát vagy Hit- és erkölcstan tantárgyat választ-e a 2019/2020. tanévben.

 

SZERETETTEL VÁRJUK A KEDVES SZÜLŐKET!

Miskolc, 2019. március 28.

Iskolavezetés

Comments powered by CComment