Közzétételi lista 2020-2021

A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 23.§- a alapján készített  

nevelési - oktatási intézményi közzétételi lista

2020/2021-es tanév

 1. a. Felvételi lehetőségek

A felvételi eljárás során:

 • a kormányhivatal által kijelölt beiskolázási körzetből,
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározott sorrendben vesszük fel a tanköteles korú tanulókat.

 

1.b. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A Miskolci Tankerületi Központ határozza meg az engedélyezett osztályok számát. Az első osztályosok várható beiratkozásának időpontja: 2021. április 15-16.

 

1.c. Intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb fizetési kötelezettség jogcíme, mértéke, adható kedvezmények, ezek jogosultsági, igénylési feltételei

Intézményünkben tandíjat nem kell fizetni, csak a művészetoktatásban, a második tanszak esetén.

Az étkezésért térítési díj fizetendő, melyhez normatív, illetve rászorultsági kedvezmény igényelhető.

 

1.d. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Vezetői tanfelügyelet: 2019. 02. 07.

Intézményi tanfelügyelet: 2019. 03. 29.

Nemzeti Népegészségügyi Központ: 2020. 09.04.

Minden esetben mindent rendben találtak, a véleményezés és az intézkedési terv feltöltve a honlapra.

1.e. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A tanév során mindkét iskola 6 órától 19 óráig tart nyitva.

A tanulóknak a tanórák és a tanórákon kívüli foglalkozások időtartamán túl ügyeletet biztosítunk az alábbiak szerint:

Reggel: 630-730

Délután: 1600-1700

Tanévnyitó: 2020. szeptember 1. Herman 1. óra; Munkácsy 2. óra

Ballagás: 2021. június 15. 1300 Herman; 1100 Munkácsy

Tanévzáró: 2021. június 21. 900 Herman; 2021. június 22. 900  Munkácsy

Tanítás nélküli munkanapok:

 

 • 2020. november 11.
 • 2021. december 12j.
 • 2021. január 29.
 • 2021. április 30.
 • 2021. május 26.
 • 2021. június 14


Munkanap áthelyezések:

 1. 12. 24. helyett 2020. 12. 12. munkanap

Fogadó órák:

 1. november 16. (Munkácsy) -17. (Herman),
 2. április 12. (Munkácsy) - 13. (Herman)

Szülői értekezletek:

 • 2020. szeptember 1. (csak az 1. osztályosoknak);
 • 2020. szeptember 14. (Munkácsy 2.- 8. évfolyam)

2020. szeptember 15. (Herman 2.-8. évfolyam);

2021. február 1. (Munkácsy) - 2.(Herman)

2021. május 3. (Munkácsy) - 4. (Herman)

Országos mérés: 2021. május 26.

Idegen nyelvi mérés: 2021. május 219.

NETFIT mérések: 2021.január 11-április 23.

1.f. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

Vezetői tanfelügyelet: 2019. 02. 07.

Intézményi tanfelügyelet: 2019. 03. 29.

Mindkét esetben mindent rendben találtak, a véleményezés és az intézkedési terv feltöltve a honlapra.

 

 

1.g. Szervezeti és működési szabályzat, pedagógiai program és a házirend

(a dokumentumok címszó alatt)

 

3.a. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

3.b. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők száma

 

3.c. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Az országos kompetencia mérés eredményei

 

3.d. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

 

3.e. Középiskolában az érettségi vizsgák átlageredményei

 

3.f. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei.docx

 

3.g. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

(A helyi tanterv 4.-6. fejezete)

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai.docx

 

3.h. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai

 

3.i. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Iskolai osztályok száma

  

Alapfokú Művészeti Iskola

 

 1. a. A Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Művészetoktatás pedagógusainak végzettsége oktatott tantárgyai

 

 1. b. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

 1. c. Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamok száma

 

2 előképző évfolyam, 6 alapfok évfolyam

 

 1. d. –e. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel.

Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények

Országos, megyei, terület versenyek, eredmények

 

 1. f. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai

Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai

 

 1. g. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás

A helyi kulturális életben való szerepvállalás

 

 1. h. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma

Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma

 

 

Comments powered by CComment