Közlemény - Beiratkozás (2018.04.12-13)

Közlemény

A 2018/2019. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről. A beiratkozás időpontja:

2018 április 12. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
2018 április 13. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a fent említett időpontok egyikében köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet: 

- óvodai szakvélemény

- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Az iskolai beíratás alkalmával be kell mutatni a gyermek TAJ-kártyáját.

A beíratáskor a szülőknek nyilatkozni kell a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, és hogy a gyermek etikát vagy hit- és erkölcstan tantárgyat választ-e a 2018/2019. tanévben.

SZERETETTEL VÁRJUK A KEDVES SZÜLŐKET!

A Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Miskolc Gesztenyés u. 25

Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskola

Miskolc Szilvás u. 38

 

Comments powered by CComment