Munkácsy - Iskolánk

Iskolánk neve:

A Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája

Intézményünk az ENSZ Nemzetközi Gyermekévében, 1979-ben nyitotta meg kapuit. Az akkor még 20. Sz. Általános Iskola az első tanévét 41 pedagógussal, 644 tanulóval, Szebeni Győző igazgató úr vezetésével kezdte. Dr. Reisz Gyuláné 1994-ben vette át az iskola irányítását, és nyugdíjba vonulásáig állt az intézmény élén. Póczos Barnabás igazgató úr 2000-től irányította kezdetben a Munkácsy Mihály Általános Iskolát, majd 2004-től 2012-ig, nyugdíjazásáig, a Herman Ottó Általános Iskolával integrált intézményt. Iskolánk jelenlegi igazgatója 2012-től Balogné Pálfi Gabriella.

1983-ban indult a néptánc oktatása, szakköri jelleggel, amely 1985-re tánctagozattá nőtte ki magát. Táncos osztályaink felmenő rendszerben kezdték meg működésüket, így már minden évfolyamon van olyan osztályunk, amelyben a tanulók heti négy illetve öt órában néptáncot tanulnak.  A művészetoktatás fejlesztése a népi ének tanszak és a képzőművészeti tanszak kialakításával folytatódott.

1994-ben, az iskola alapításának 15. évfordulóján felvettük Munkácsy Mihály nevét, ezzel is kifejezve, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a művészeti nevelésre. A névfelvétel után nem sokkal az alapfokú művészeti iskola címet is megkaptuk, így az iskola neve Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola lett.

Az eltelt évtizedek tapasztalatai bizonyították, hogy a művészeti oktatásban részesülő növendékek és szüleik igénylik, és elismerik ezt a tevékenységünket. Nem művészeket képezünk, hanem a művészeteket értő és szerető fiatalokat nevelünk. A mi iskolánk vonzáskörzetében élő gyermekek számára ez szinte az egyetlen lehetőség képességeik kibontakoztatására.

1989-től folyik iskolánkban a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális oktatása kis létszámú osztályokban. Eleinte 1-4. évfolyamokon, napjainkban már felső tagozatban is. A tanulók fejlesztését fő állású logopédusok, gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus segíti. Ezekbe az osztályokba beiskolázási körzeten kívülről is érkeznek gyerekek.

A sokévi tapasztalat azt mutatja, hogy speciális képzésük eredményeként sikeresen tudják teljesíteni a normál tantervi követelményeket, és valamennyien továbbtanulnak valamely középiskolában.

Nevelő-oktató munkánkban az emberi kultúra alapértékei: szeretet, igazság, őszinteség, becsület, hazaszeretet, tudás, bátorság, szorgalom, kitartás, tolerancia, pluralizmus és demokrácia igénylése, az emberi méltóság tisztelete meghatározó jellegűek. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.

Comments powered by CComment