Herman - Iskolánk

Iskolánk neve:

Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Iskolánk 1978-ban nyitotta meg kapuit, 1988-ban vette fel Herman Ottó nevét, nevelésünkben és oktatásunkban, rendezvényeink szervezésében egyaránt igyekszünk példáját, szellemiségét követni.

A pedagógia program készítése során kikértük iskolánk partnereinek véleményét, vállaltuk a velünk szemben támasztott igények, elvárások teljesítését. A lakótelepi élet sajátossága, hogy túl sok ember él összezárva viszonylag kis területen, így a társadalmi változások koncentráltan jelennek meg. Mára sikerült megformálni sajátos arculatunkat, felvállalva azt, hogy mi, a bevált hagyományokra épülő, folyamatosan újat kereső, de elsősorban szilárd alapokat adó, általános iskola vagyunk. Fő profilunk kezdettől fogva a testnevelés tagozat, melyet első osztálytól indítunk.

Az iskolák közötti sport pontversenyeken rendszeresen dobogós helyezettek vagyunk, megyei és országos eredményekkel is dicsekedhetünk a különböző sportágakban. Az 1988-as tanévtől kezdve emelt óraszámban tanítunk matematikát, először osztálykeretben, jelenleg nívócsoportban.

A matematika tanítását informatikaoktatással egészítjük ki, amelyben nemcsak a tagozatos osztályok vesznek részt. Kísérleti jelleggel, ötödik éve, évfolyamonként egy osztályunk első osztálytól foglalkozik a számítástechnikával. Szintén emelt óraszámban tanul évfolyamonként egy tanulócsoport idegen nyelvet, kezdetben a német, jelenleg inkább az angol nyelv a népszerű. Versenyeredmények, a középiskolai évek kezdetén letett nyelvvizsgák dicsérik kollégák munkáját.

Az évente visszatérő változatos rendezvényeink: többek között a Színház az egész világ címmel meghirdetett rajzpályázat, a Kis Nyelvész és a Tavaszköszöntő városi verseny, amikor alsós diákok mérik össze tudásukat anyanyelv ismeretben, vers-és prózamondásban, a Törd a fejed matematika verseny, ahol a város ötödikes diákjai versenyeznek, és a Föld napja alkalmából szervezett iskolai akadályverseny. Minden ősszel az Állatok világnapja alkalmából vetélkedőt szervezünk a Vadasparkkal karöltve a város általános iskolásai számára, melyet nagy érdeklődés és siker kísér Az óvoda és iskola közötti átmenet megkönnyítése érdekében számos programot szervezünk az óvodákkal karöltve: nyílt napok, megbeszélések, informatikai délutánok, sportversenyek, rajzpályázatok, bábelőadások, amelyek mindig sok érdeklődőt vonzanak.

Az eredményeinket a versenyek helyezései, a továbbtanulási statisztikák, tanulóink középiskolai helytállása, valamint azok visszajelzései támasztják alá.

Gyakran találkozunk volt tanítványainkkal, akik ma már felnőttek és sikeresek a pályaútjukon.

Néhány ismertebb volt Hermanos diákunk, akikre büszkék lehetünk

Comments powered by CComment